czwartek, 12 lutego 2015

Nota kredytowa czyli credit note

Podstawowym dokumentem korygującym w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami jest nota kredytowa/credit note lub "po naszemu" faktura korygująca.
Dokument ten tak samo jak nasza swojska faktura korygująca rozliczana jest w różnych terminach:

Ilustracja pokrótce pokazuje zasady wyboru daty rozliczenia takiej noty. Wątpliwości pojawiają się tylko w kwestii zwrotu towaru do sprzedawcy. W tym temacie funkcjonuje rozbieżne orzecznictwo organów podatkowych:


1. Rozliczenie w dacie zwrotu towarów: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach
IBPP4/443-150/14/PK :
Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w przypadku otrzymania dokumentów korygujących (faktury, noty) uzależniony jest od okoliczności, które spowodowały jej wystawienie. Tym samym gdy dokonano zwrotu towaru do dostawcy obniżenie podstawy opodatkowania z tyt. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów powinno nastąpić w rozliczeniu za okres w którym dokonano zwrotu towarów.
2. Rozliczenie w dacie otrzymania dokumentu korygującego: Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu ILPP4/443-336/14-2/BA
Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie Spółka jest/będzie zobowiązana do rozliczenia korekty wartości z tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w okresie otrzymania dokumentu korygującego, na którym dostawca towarów potwierdza istnienie okoliczności powodujących konieczność korekty pierwotnie dokonanej transakcji. Obniżenie wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sytuacji, gdy jest ono skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w dacie otrzymania dokumentu korygującego. 
Temat kursu walut poruszę w kolejnym poście.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz